sunBalance-valmennuksien eettiset säännöt

Valmennusta annetaan eri elämänvaiheissa ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille. Ohjauksessa ja valmennuksessa huomioidaan asiakkaan elämäntilanne kokonaisuudessaan. Valmennus suuntaa tulevaisuuteen ja tukee asiakkaan muutosprosessia. Valmennuksessa lähtökohtana on asiakkaan oman itsemääräämisoikeuteen pohjautuvan toiminnan tukeminen, toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Asiakkaan ja valmentajan yhteistyö perustuu syvään luottamukseen. 

 

Valmentaja luo myönteisen ja innostavan ilmapiirin asiakkaan muutosprosessille. Valmennus perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin. Valmentaja auttaa valmennettavaa tuntemaan itsensä, tunnistamaan voimavaransa, johtamaan itseään ja toimimaan yhteistyössä muiden kanssa. Valmentaja kohtaa valmennettavat tasa-arvoisesti ja huomioi erilaiset taustat ja lähtökohdat. Valmennettava kokee muutosprosessissa tulevansa kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään.  

 

Valmentaja tekee työtään intohimoisesti ja ammattitaitoisesti sekä huolehtii omasta hyvinvoinnista, osallistuu työnohjaukseen ja kehittää osaamistaan jatkuvasti.  

Valmennuksemme ei ole psykiatrista hoitoa tai terapiaa. Jos sinulla on mielenterveyden haasteita, pyydämme kääntymään terveydenhoidon asiantuntijoiden puoleen.

muutosvalmennus, verkkovalmennus, hyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi, positiivinen psykologia, ratkaisukeskeinen valmennus, coaching, change management, sunbalance coaching oy, Auli Haarnio,muutosvalmennus, verkkovalmennus, hyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi, positiivinen psykologia, ratkaisukeskeinen valmennus, coaching, change management, sunbalance coaching oy, Auli Haarnio,muutosvalmennus, verkkovalmennus, hyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi, positiivinen psykologia, ratkaisukeskeinen valmennus, coaching, change management, sunbalance coaching oy, Auli Haarnio,muutosvalmennus, verkkovalmennus, hyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi, positiivinen psykologia, ratkaisukeskeinen valmennus, coaching, change management, sunbalance coaching oy, Auli Haarnio,